Leiden

Team Leiden

* contactgegevens zie onderaan de pagina

Buurtzorg wijkverpleging: een kleinschalig alternatief voor de reguliere thuiszorg
De vraag naar Buurtzorg groeit, ook in Leiden. Het vaste team in Leiden bestaat nu uit 11 leden. Het deskundigheidsniveau bestaat uit  6 wijkverpleegkundigen, 3 wijkverpleegkundigen in opleiding en 2 verpleegkunidgen in wijk. 4 collega's werken op afroepbasis en 1 collega werkt als stagiair vanuit de HBO-V.  We leveren zorg in de gehele binnenstad, in het Roodenburgdistrict en in Leiden Zuid-West.

Welke zorg ?
Buurtzorg helpt mensen met persoonlijke verzorging zoals hulp bij douchen en zorg voor de juiste medicatie. Maar ook met verpleegkundige zorg zoals ambulant zwachtelen, wondzorg (incl. vac.therapie), stomazorg, injecteren, verzorging van drains, katheteriseren, sondevoeding en subcutane infuustherapie. Daarnaast hebben we ruime ervaring en affiniteit met de begeleiding van clienten in de laatste (palliatief-terminale) fase.

We helpen ook bij het aanvragen van een indicatie en/of het regelen van hulpmiddelen. We kunnen zorg leveren via de  Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige zorg, maar ook via een PGB of op rekening.

Een klein team
Wij houden onze teams klein, hetgeen het werken overzichtelijk en persoonlijk maakt. Zo komt er altijd een vertrouwd gezicht en elke verpleegkundige is goed op de hoogte van wat er speelt. Wij overleggen met de cliënt het tijdstip waarop de zorg gewenst is en houden hier zorgvuldig en zo goed mogelijk rekening mee.

Aanmelding en bereikbaarheid
Nieuwe cliënten worden aangemeld door de huisarts of vanuit het ziekenhuis. Maar we worden vaak ook door mensen zelf gebeld. Of bijvoorbeeld door familie of kennissen die positieve berichten hebben gehoord over Buurtzorg.

Een van de dienstdoende verpleegkundigen is altijd telefonisch bereikbaar, 24u per dag.

De voordelen van Buurtzorg                                       
1. Wij werken goedkoop en efficiënt door klein te blijven. Geen dure managers. Het geld bij Buurtzorg wordt besteed aan de cliënt en aan het personeel.
2. Het personeel krijgt alle ruimte én verantwoordelijkheid om het werk te organiseren, heel dicht bij de cliënt met hele korte lijnen naar maatschappelijke diensten, huisartsen en andere zorgverleners. Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden zijn blij met deze werkwijze. Verplegen is weer het vak geworden, zoals het ooit bedoeld was. Tevreden medewerkers leveren betere zorg.
3. Hoe groot de organisatie anno 2016 ook is geworden, wij blijven te allen tijde klein. Wordt een team namelijk te groot door groeiende vraag, dan maken we er twee teams van die opereren in een kleiner gebied. Zo krijgt u nooit teveel verschillende mensen in huis.
4. Het opleidingsniveau is hoog. 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Leiden, neem dan contact op via de onderstaande gegevens.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Leiden, neem dan contact met ons op.
Raamsteeg 2 06 - 12202511
2311PL Leiden leiden@buurtzorgnederland.com